STROJNE INŠTALACIJE in STROJNA OPREMA, OGREVANJE, PREZRAČEVANJE, POHLAJEVANJE, VODOVOD in KANALIZACIJA, PLINSKA NAPELJAVA, KOMPRIMIRAN ZRAK

TEHNOLOŠKI NAČRT, ČISTILNE NAPRAVE, FEKALNA KANALIZACIJA, METEORNA KANALIZACIJA

Home
STORITVE
GALERIJA
REFERENCE
KONTAKT
PARTNERJI

 

 

 

STROJNE INŠTALACIJE in STROJNA OPREMA

(glavne reference zadnjih let, brez stanovanjskih hiš)

 

LETO

FAZA

OBJEKT

2006

PGD

Vodovod, plin, stanovanjsko naselje Grmače, Šmartno pri Litiji

2006

PZI

Psihiatrična bolnica Begunje, prezračevanje kuhinje

2006

PGD, PZI, PID

Poslovni objekt TEHIMPEX, Ljubljana

2006

PGD, PZI, PID

Poslovni objekt KURIVO Gorica

2006

PGD, PZI, PID

Lokal KEPIC, Cerklje

2006

PGD, PZI, PID

Trgovina APIA, Šempeter pri Novi Gorici

2006

PZI

Vila ZLATOROG, Bled

2007

PZI, PID

Strojne inštalacije - proizvodnja metalikov COLOR Medvode

2007

PGD, PZI

Rezidenca ČELIGO, Seča, Portorož

2007

PGD, PZI

Dom upokojencev Radovljica

2008

PGD, PZI, PID

Hotel JEZERO , Bohinj

2008

PGD, PZI, PID

Golf klub Smlednik

2008

PGD, PZI, PID

Poslovni objekt TEHIMPEX, Novo mesto

2008

PGD, PZI, PID

SŽ, modernizacija SV naprav Divača-Koper

2009

PGD, PZI, PID

OŠ Kranjska Gora

2009

PGD, PZI, PID

Poslovni objekt M&M, Ljubljana

2010

PZI

Psihiatrična bolnica Begunje, prezračevanje kuhinje

2010

PZI, PID

Poslovno stanovanjski objekt Dunajska vertikala, Ljubljana

2010

PGD, PZI, PID

MIC Kranj

2010

PGD, PZI, PID

Objekt stranke SDS, Ljubljana

2011

PZI

Plinska kotlovnica 400kW, Hotel Jelovica Bled

2011

PGD, PZI, PID

naselje Vnanje Gorice

2011

PGD, PZI

Bolnica Jesenice

2011

PGD, PZI, PID

Lokal Pičman, Britof

2011

PGD, PZI, PID

OŠ Duplje

2012

PGD, PZI,

RC IKT Kranj

2012

PGD, PZI,

OŠ Senožeti

2012

PZI

SPTE (z. plin) Perutnina Ptuj, Ljubljana

2012

PZI

SPTE (z. plin) Mesarstvo Krušič, Ljubljana

2012

PZI

Vrtec Opatje selo (pasivni)

2013

PGD, PZI, PID

Kotlovnica na sekance 500kW, EUROCOM Kranj

2013

PGD, PZI

VIZ Smlednik

2013

PZI

SPTE (z. plin) BTC Murska Sobota

2013

PZI

SPTE (z. plin) IMP Energija - STIRLING motor

2014

PZI

Pohlajevanje poslovne stavbe DOMEL Železniki

2014

PZI

Prenova laboratorijev DOMEL Železniki

2014

PZI

Festivalna dvorana Bled

2014

PZI

SPTE (z. plin) BTC Novo mesto - STIRLING motor

2014

PZI

2x SPTE (bio plin) ČN Jesenice - STIRLING motor

2014

PGD, PZI, PID

3x SPTE (sekanci) "IBI" Kranj, DIESEL motor

2014

PGD, PZI, PID

5x SPTE (sekanci) "IKOS" Kranj, OTTO motor

2014

PGD, PID

2x SPTE (sekanci) "Talisman" Kranj, DIESEL motor

2014

PGD, PZI

Vodohran Dovje

2014

IDP

Ledena dežela BTC Ljubljana

2015

PGD, PZI

Prenova upravne stavbe DOMEL, Železniki

2015

PZI

Lokal FALAFEL, Ljubljana

2015

PZI

Poslovni objekt COMITA, Kranj

2015

PID

IBI center - Pivovarna, Kranj

2015

PZI

Nova kotlovnica, KLS Ljubno

2016

PZI, PID

FOTONA trening sobe, Ljubljana

2016

PGD, PZI, PID

Logistični center, KLS Ljubno

2016

PZI

Obroči, KLS Ljubno  

2016

PGD

Vodohran Podkoren  

2016

PZI

Brusilnica, OROMET Neverke  

2016

PGD, PZI

Večnamenski objekt, Župnija Rudnik, Ljubljana  
       

 

 

STROJNE INŠTALACIJE in STROJNA OPREMA

(glavne reference zadnjih let, nizkoenergijske in pasivne stanovanjske hiše)

LETO

FAZA

OBJEKT

2009

PZI

HORVAT, Ptuj

2009

PZI

LEVIČNIK, Javor

2009

PZI

PIŠKUR, Trebelno

2009

PZI

PODRŽAJ, Ponova vas

2010

PZI

JANKOVEC, Babna gora

2010

PZI

KOKELJ, Mengeš

2010

PZI

KOS, Laknice

2011

PZI

FEFER, Vrhnika

2011

PZI

KOKOT, Grosuplje

2011

PZI

KOVAČ, Ljubljana

2011

PZI

KOVAČIČ, Stična

2011

PZI

KUHAR, Ljubljana

2011

PZI

MEGLIČ, Lom

2011

PZI

MERC, Dolga Brda

2011

PZI

ŠUŠTERŠIČ, Šujica

2012

PZI

BAJDE, Tuhinj

2012

PZI

BUDNJA, Brestanica

2012

PZI

CVETKO, Rakek

2012

PZI

DUŠČAK, Mengeš

2012

PZI

KRAMŽAR, Slemena

2012

PZI

LETONJA, Videm-Dobrepolje

2013

PZI

ANDREJC, Topolšica

2013

PZI

ARČON, Sora

2013

PZI

AURIN, Izola

2013

PZI

BOGATAJ, Braslovče

2013

PZI

ISKRA, Begunje

2013

PZI

JANŽEKOVIČ, Železniki

2013

PZI

JELOVČAN, Škofja Loka

2013

PZI

LOVŠIN, Naklo

2013

PZI

MAJCEN, Dolnje Ležeče

2013

PZI

MAVEC, Golo

2014

PZI

DEMŠAR, Bitnje

2014

PZI

GODEC, Preserje

2014

PZI

GRAČNER, Zaplana

2014

PZI

JELOVČAN, Zbilje

2014

PZI

MIHELJAK, Slovenj Gradec

2014

PZI

MORE, Kokrica

2014

PZI

PACEK, Raka

2014

PZI

POGAČAR, Pirniče

2014

PZI

hiša "L", Logatec

2014

PZI

ŠKULJ, Lipoglav

2014

PZI

hiša "20Y", Braslovče

2015

PZI

hiša "4TP", Pirniče

2015

PZI

JAMNIK, Ljubljana

2015

PZI

KOLŠEK, Brezovica

2015

PZI

KUHAR, Ljubljana

2015

PZI

GARBAJS, Lukovica  

2016

PZI

ŠTRUMBELJ, Ljubljana

2016

PZI

BOKALIČ, Borovnica

2016

PZI

OSOJNIK, Podreča  

2016

PZI

LUKANC, Tržič  

2016

PZI

SOTOŠEK, Jernej  

 

KANALIZACIJA

(glavne reference zadnjih let)

LETO

FAZA

OBJEKT
2005

PGD, PZI, PID

Fekalna in meteorna kanalizacija Šujica-Dobrova; 1km
2006

PGD, PZI

Kanalizacija tehnoloških odpadnih vod,  CALCIT d.d.
2008 PGD, PZI, PID Fekalna kanalizacija 2,3km, Brezje, Dobrova
2008 PGD, PZI, PID Črpališči na fekalni kanalizaciji Brezje, Dobrova
2010 PGD, PZI, PID Interna fekalna in meteorna kanalizacija za stan. naselje Notranje Gorice
2011 PZI Črpališče Hrušica
2012 PZI Hišni priključek s črpališčem na javno fekalno kanalizacijo, Šujica
2014 PZI Črpališče na fekalni kanalizaciji, Formin
2015 PGD, PZI Fekalna kanalizacija 0,6km, Brezje - II. faza, Dobrova
2015 PZI Fekalna kanalizacija 0,5km, Stanovanjsko naselje Gabrje

 

BIOLOŠKE in INDUSTRIJSKE ČISTILNE NAPRAVE

(glavne reference zadnjih let)

LETO

FAZA

OBJEKT

2005

PZI

ČN tehnoloških odpadnih vod predobdelave, Ptuj

2005

PGD, PZI

ČN tehnoloških odpadnih vod,  ADRIA - AERODROM Ljubljana

2005

PZI

ČN klavniških odpadnih vod, KLAVNICA, Škofja Loka

2005

PGD, PZI, PID

ČN klavniških odpadnih vod, KLAVNICA STANONIK, Log nad Škofjo Loko

2006

PGD, PZI

BČN BIOCOS 250 PE, Obrtna cona RISNIK, Divača

2006

PGD, PZI IČN 30 m3/h, CALCIT, Kamnik
2006 PGD, PZI BČN BIOCOS 550 PE, Jelšane, Ilirska Bistrica
2007 PGD, PZI BČN BIOCOS 1000 PE, Čaporice, Trilj, Hrvaška
2008 PGD, PZI, PID BČN BIOCOS 350 PE, Hrušica, Ilirska Bistrica
2008 PZI IČN tehnoloških odpadnih vod predobdelave, Tajfun Planina pri Sevnici
2008 PGD, PZI, PID BČN BIOCOS 1200 PE, Markovci
2008 PGD, PZI, PID BČN BIOCOS 1600 PE, Komen
2008 PGD, PZI, PID BČN 350/600 PE SBR, Brezje, Dobrova
2008 PGD, PZI, PID BČN BIOCOS 900 PE, Podgrad
2008 IDP BČN MBBR 400/800 PE, Opatje selo, Miren - Kostanjevica
2008 PGD, PZI BČN BIOCOS 6000 PE, Prozor, BiH
2009 IDP BČN BIOCOS 5000 PE, Divača, Divača
2009 PGD, PZI IČN tehnoloških odpadnih vod, ETA Kamnik
2009 IDP BČN BIOCOS 2000 PE, Kula Norinska, Ploče, Hrvaška
2009 IDP BČN BIOCOS 4000 PE, Vrbnik, Hrvaška

2010

IDP BČN BIOCOS 1900 PE, Mihovci

2010

PGD, PZI BČN 260 PE, Dolane

2010

PGD, PZI, PID BČN BIOCOS 2000 PE, Markovci - razširitev

2010

PGD, PZI, PID BČN 300 PE, Gabrnik

2011

IDP BČN 8.000 PE, Ormož - razširitev

2011

PGD BČN 2 x 3.000 PE, Prozor, BiH

2013

PGD, PZI, PID BČN SBR 4000 PE, Formin

2015

PGD, PZI, PID BČN 260 PE, Dolane

2015

PGD, PZI BČN SBR razširitev iz 9.000 na 12.500 PE, Rogaška Slatina  

2015

PID BČN MBR 1900 PE, Škocjan

2016

PZR, PZI BČN 650 PE, Podlehnik
       

 

DEPONIJA-ODLAGALIŠČE ODPADKOV

(glavne reference zadnjih let)

LETO

FAZA

OBJEKT

2007

PGD, PZI

Zaprtje odlagališča industrijskih odpadkov TUNCOVEC, STEKLARNA ROGAŠKA

2008

PGD, PZI, PID

Deponija industrijskih odpadkov TUNCOVEC, STEKLARNA ROGAŠKA

 

TEHNOLOŠKE LINIJE

(glavne reference zadnjih let)

LETO

FAZA

OBJEKT

2005

PGD, PZI, PID

Obrat praškastih premazov, COLOR, Preska   

2005

PGD

Obrat proizvodnje plastisolov, BELINKA, Kamnik

2005

PGD

Obrat proizvodnje gnetilnih mas, SAMSON, Kamnik

2006

PGD

Avtoličarska in avtokleparska delavnica, PAPEŽ, Kamnik

2007

PGD

Poslovni objekt - tehnologija izdelave PE vrečk, POLIEM, Moste

2008

PGD, PZI, PID

Objekt uprave in razvoja, COLOR, Preska   

2008

PID

Skladišče vnetljivih snovi, BELINKA, Kamnik

2009

PGD, PID

Proizvodno poslovni objekt, EKOLOGIJA, Škofja Loka

2012

PGD

Laboratoriji, EKOLOGIJA, Škofja Loka

2015

PGD

Linija DEMIT fasad, FRAGMAT TIM d.o.o., Laško