STROJNE INŠTALACIJE in STROJNA OPREMA, OGREVANJE, PREZRAČEVANJE, POHLAJEVANJE, VODOVOD in KANALIZACIJA, PLINSKA NAPELJAVA, KOMPRIMIRAN ZRAK

TEHNOLOŠKI NAČRT, ČISTILNE NAPRAVE, FEKALNA KANALIZACIJA, METEORNA KANALIZACIJA

Home
STORITVE
GALERIJA
REFERENCE
KONTAKT
PARTNERJI

 

 

SPLOŠNO

Podjetje KALKEM, d.o.o., Podreča, je družinsko podjetje ustanovljeno leta 1990. Ustanovitelj je bil Drago Kalan. Od leta 2013 je večinski lastnik Tomaž Kalan. Podjetje je registrirano za opravljanje dejavnosti trgovine, posredovanja, projektiranja, inženiringa, proizvodnje in konzultantskih uslug.

 

Podjetje je v skladu z ZGO vpisano v imenik projektantskih podjetij pri Inženirski Zbornici Slovenije, pod zaporedno številko IZS - 0346.

 

Podjetje je pričelo z delom v letu 1994, do tedaj je bilo v mirovanju. Glavna dejavnost s katero se trenutno ukvarjamo v podjetju je:

- projektiranje strojnih inštalacij (ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, vodovod, plinska napeljava),

- projektiranje naprav za potrebe komunalnega gospodarstva in kemične industrije (čistilne naprave, komunalna infrastruktura, galvanske linije, naprave za pranje),

- strokovni nadzor nad izvedbo strojnih inštalacij in strojne opreme,

- strokovni nadzor nad izvedbo kanalizacij, čistilnih naprav, deponij in tehnoloških linij.

 

V letu 2008 smo svoje znanje začeli vključevati tudi v projektiranje NIZKOENERGIJSKIH in PASIVNIH stavb.

Od  leta 2010 je projektiranje in gradnja NIZKOENERGIJSKIH ter PASIVNIH objektov postala »STANDARDNA« gradnja.

 

Večina projektov (gradnja pasivne stanovanjske hiše) je bila poslana na EKOSKLAD, kjer so vsem investitorjem na podlagi naših načrtov STROJNIH INŠTALACIJ in STROJNE OPREME odobrili nepovratna sredstva. Do leta 2014 smo sprojektirali že več kot 100 nizkoenergijskih ali pasivnih stanovanjskih hiš.

 

 

SMERNICE pri IZDELAVI NAČRTOV  STROJNIH INŠTALACIJ

Vsi naši načrti so usmerjeni v prihodnost, kar v naših očeh pomeni varčevanje energije in to na vseh področjih:

- pasivna in aktivna izraba sonca (priprava sanitarne tople vode, pomoč pri ogrevanju),

- uporaba biomase - kotli na uplinjevanje (edina energija ki jo Slovenija izvaža),

- uporaba energije okolice - (voda, zemlja, zrak),

- uporaba deževnice (zalivanje, pranje in pomivanje, splakovanje),

- prezračevanje z rekuperacijo toplote in vračanjem vlage,

- prezračevanje in klimatizacija z uporabo adiabatskega hlajenja odpadnega zraka,

- uporaba SPTE naprav (kogeneracija) na ZP (zemeljski plin), OTTO motor,

- uporaba SPTE naprav (kogeneracija) na BIO (bio plin), STIRLING motor,

- uporaba SPTE naprav (kogeneracija) na lesno biomaso (sekance), OTTO in DIESEL motor.

 

Kratka razlaga STIRLING:

STIRLING motor je motor z zunanjim izgorevanjem, delovni plin v motorju je He.

   

        

SMERNICE pri IZDELAVI NAČRTOV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Vsi naši načrti komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave) so usmerjeni v prihodnost, kar v naših očeh pomeni varčevanje pri:

- investiciji,

- obratovanju in vzdrževanju,

- porabi energije za obratovanje.

 

 

VIZIJA  PODJETJA

Vsi naši načrti so usmerjeni v prihodnost, kar v naših očeh pomeni varčevanje energije glede na zadnje stanje gradbene, strojne in tehnološke tehnike.

Z načrtovanjem se približujemo objektom s skoraj nično porabo energije.

 

 

© 2004 - 2016