STROJNE INŠTALACIJE in STROJNA OPREMA, OGREVANJE, PREZRAČEVANJE, POHLAJEVANJE, VODOVOD in KANALIZACIJA, PLINSKA NAPELJAVA, KOMPRIMIRAN ZRAK

TEHNOLOŠKI NAČRT, ČISTILNE NAPRAVE, FEKALNA KANALIZACIJA, METEORNA KANALIZACIJA

Home
STORITVE
GALERIJA
REFERENCE
KONTAKT
PARTNERJI

 

 

 

POSLOVNI OBJEKT - PLINSKA KOTLOVNICA 4x 60kW

 

 

TRGOVSKI OBJEKT - PLIN 43kW, KLIMAT 2.000m3/h

 

 

HOTEL

 

 

PROIZVODNO POSLOVNI OBJEKT

 

 

HOTEL - SANACIJA KOTLOVNICE iz OLJA na PLIN 400kW ter SSE (63m2) za STV

 

 

REKONSTRUKCIJA KUHINJE - VARČNE NAPE, skupaj 8.800m3/h

 

 

OŠ - kotlovnica olje 440+350kW, telovadnica 11.000m3/h

 

 

KOTLOVNICA NA SEKANCE 500kW

 

KOTLOVNICA NA EL-KO 2x 500kW + TČ 2x 150kW (ogrevanje/hlajenje)

 

 

 

SPTE - zemeljski plin, Qel  = 50kW

 

 

SPTE - zemeljski plin, STIRLING motor, Qel = 9kW, Qt = 25kW

 

 

SPTE - bio plin, STIRLING motor, Qel = 2x 9kW, Qt = 2x 25kW

 

 

SPTE - biomasa-sekanci, predelan OTTO motor, Qel = 5x 45kW

 

video                 

DESTILATOR prvi zagon                    

MOTOR prvi zagon

 

 

SPTE - biomasa-sekanci, predelan DIESEL motor, Qel = 3x 50kW

 

 

PRENOVA STANOVANJSKE HIŠE (letnik 1976 - ca. 100kWh/m2a) v NIZKOENERGIJSKO HIŠO (ca. 25kWh/m2a)

 

 

LEDENA DEŽELA BTC Ljubljana

 

 

BČN  1600 PE - BIOCOS

 

 

BČN 1950 PE - BIOCOS

 

 

BČN 600 PE - SBR

 

 

BČN 4000 PE - SBR

 

 

BČN 350 PE - KLASIČNA Z AKTIVNIM BLATOM